Nghị quyết của Chính phủ » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
146/NQ-CP 26/11/2021 Về việc mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang
145/NQ-CP 19/11/2021 Về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19
141/NQ-CP 14/11/2021 Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11 năm 2021
138/NQ-CP 10/11/2021 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021
136/NQ-CP 01/11/2021 Về giải pháp bố trí đối với Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ
135/NQ-CP 29/10/2021 Về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2020 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
133/NQ-CP 19/10/2021 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020 (đã khởi công và sắp khởi công)
131/NQ-CP 18/10/2021 Về việc phê duyệt Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA)
128/NQ-CP 11/10/2021 Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
127/NQ-CP 08/10/2021 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021
126/NQ-CP 08/10/2021 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
124/NQ-CP 06/10/2021 Về việc tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất
119/NQ-CP 27/09/2021 Về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030
116/NQ-CP 24/09/2021 Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
107/NQ-CP 11/09/2021 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021
106/NQ-CP 11/09/2021 Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
105/NQ-CP 09/09/2021 Về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
102/NQ-CP 07/09/2021 Về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
100/NQ-CP 06/09/2021 Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng
99/NQ-CP 30/08/2021 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
98/NQ-CP 30/08/2021 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
97/NQ-CP 28/08/2021 Về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện
94/NQ-CP 20/08/2021 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2021
88/NQ-CP 12/08/2021 Phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021
86/NQ-CP 06/08/2021 Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV
84/NQ-CP 05/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
83/NQ-CP 31/07/2021 Về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện
79/NQ-CP 22/07/2021 Về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19
78/NQ-CP 20/07/2021 Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19
76/NQ-CP 15/07/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
75/NQ-CP 14/07/2021 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
68/NQ-CP 01/07/2021 Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
66/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021
63/NQ-CP 29/06/2021 Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022
58/NQ-CP 08/06/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021
50/NQ-CP 20/05/2021 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
48/NQ-CP 06/05/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021
45/NQ-CP 16/04/2021 Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
42/NQ-CP 01/04/2021 Về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea
41/NQ-CP 01/04/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021
30/NQ-CP 10/03/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021
28/NQ-CP 03/03/2021 Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
26/NQ-CP 01/03/2021 Triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
24/NQ-CP 26/02/2021 Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử
21/NQ-CP 26/02/2021 Về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
20/NQ-CP 18/02/2021 Về việc phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN
19/NQ-CP 10/02/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021
18/NQ-CP 10/02/2021 Về việc dừng thực hiện thành lập Tổ Công tác liên ngành
17/NQ-CP 09/02/2021 Về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021
16/NQ-CP 08/02/2021 Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
1 - 50 | 1110Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.