Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
(18/09/2021 09:07:00)
Bộ Công Thương đang dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến (Gửi vào form dưới đây hoặc qua địa chỉ email: dtvbpl@chinhphu.vn). [Xem toàn văn]
Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại
Fax
Email*
Tiêu đề*
Nội dung*
File đính kèm
(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar)
 
Mã an toàn*
Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp!
Các ý kiến đóng góp
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Phan Văn Đang
Email: phanvandanghvc@...
 Nội dung góp ý đính kèm
File đính kèm:
Phan-Van-Dang-Gop-Y_7gjo1mzu.docx
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Phạm Thị Thủy
Email: phamthuy13081989@...
 Nội dung góp ý đính kèm
File đính kèm:
Pham-Thi-Thuy-Gop-Y_7cf0ypw8.docx
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Nguyễn Cảnh Tùng
Email: tungnc@...
 Nội dung góp ý đính kèm
File đính kèm:
Nguyen-Canh-Tung-Gop-Y_ta6hgosu.docx
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Nguyễn Hữu Sáng
Email: sangnh@...
 Nội dung góp ý đính kèm
File đính kèm:
Nguyen-Huu-Sang-Gop-Y_ykffd1p8.docx
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Cao Dũng Hải
Email: haicd@...
 Nội dung góp ý đính kèm
File đính kèm:
Cao-Dung-Hai-Gop-Y_4gapb66k.docx
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Nguyễn Dương Tuấn Anh
Email: tuanduong2001@...
 Như tệp đính kèm
File đính kèm:
Nguyen-Duong-Tuan-Anh_fa02dgcf.docx
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Trần Văn Đức
Email: tvducspkt@...
 Kính gửi CTTĐT CP,


Tôi là Trần Văn Đức - Chuyên viên Kỹ thuật Ban KTSX, thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Tôi xin gửi các góp ý của tôi về Dự thảo Luật dầu khí (sửa đổi) như tập tin đính kèm.

Tôi xin chân thành cảm ơn và mong được sự ghi nhận của các cơ quan có thẩm quyền đối với ý kiến của tôi.

Trân Trọng,

Trần Văn Đức

File đính kèm:
Y-KIEN-GOP-Y-DU-THAO-LUAT-DAU-KHI-P-KT-BAN-KTSX-PTSC-TVDuc_hp71ji2e.docx
Y-KIEN-GOP-Y-DU-THAO-LUAT-DAU-KHI-P-KT-BAN-KTSX-PTSC-TVDuc_1cadd5h6.pdf
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Võ Văn Linh - PTSC
Email: volinh.85@...
 Kính gửi CTTĐT CP,

Tôi tên Võ Văn Linh, là nhân viên của Ban KTSX, thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Tôi xin gửi các ý kiến đóng góp của tôi đối với Dự thảo Luật Dầu khí như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.
Võ Văn Linh.
File đính kèm:
Y-KIEN-GOP-Y-DU-THAO-LUAT-DAU-KHI_fa02dgcf.docx
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Nguyễn Quang Huệ
Email: nqhuevp02@...
Kính gửi CTTĐT CP,
Tôi là Nguyễn Quang Huệ, đang làm việc tại Ban Kỹ thuật Sản xuất, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), tôi xin gửi các góp ý của tôi về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) như đính kèm.
Tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm ghi nhận của cơ quan có thẩm quyền với ý kiến của tôi.

Trân trọng,
Nguyển Quang Huệ
File đính kèm:
Y-KIEN-GOP-Y-DU-THAO-LUAT-DAU-KHI_5ci1cj4p.docx
Y-KIEN-GOP-Y-DU-THAO-LUAT-DAU-KHI_ykffd1p8.pdf
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Văn Anh - PTSC
Email: anhvan.ptpptkt.ktsx.cpdvkt@...
 Kính gửi Cổng thông tin điện tử CP,
Tôi tên là Văn Anh, là nhân sự của Phòng Kỹ thuật, Ban Kỹ thuật Sản xuất, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Tôi xin gửi các góp ý của tôi về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) như tài liệu kèm theo.
Tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm, xem xét và ghi nhận của các cơ quan có thẩm quyền với các ý kiến của tôi.
Trân trọng,
Văn Anh
File đính kèm:
Y-KIEN-GOP-Y-DU-THAO-LUAT-DAU-KHI-P-KT-VA--BAN-KTSX-PTSC_luqhgtym.docx
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Trần Tuấn Sơn
Email: sonttran@...
Kiến nghị Bộ Công thương là đơn vị chủ trì việc tổ chức thực hiện các đề án điều tra cơ bản; coi hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí là một hình thức hoạt động dầu khí (kiến nghị sửa ở phần định nghĩa và phạm vi áp dụng) và Bộ công thương chủ quản về hoạt động dầu khí chủ trì, Bộ TN%26amp;MT là Bộ phối hợp
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Tran Danh Huong
Email: huongtd@...
 Kính gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ,

Tôi tên là Trần Danh Hướng, chuyên viên Ban KTSX, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Tôi xin đóng góp một số ý kiến của tôi đối với Luật Dầu khí sửa đổi như đính kèm.

Mong được sự lắng nghe và ghi nhận của các cơ quan có thẩm quyền.

Xin trân trọng cảm ơn!
Trần Danh Hướng 
File đính kèm:
Y-KIEN-GOP-Y-LUAT-DAU-KHI--TDH--KTSX-PTSC_zefo1omb.docx
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Vũ Văn Cường
Email: cuongvvu@...
Kính gửi CTTĐT CP,

Tôi tên Vũ Văn Cường, là nhân sự của Ban KTSX, thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Tôi xin gửi một số góp ý về Dự thảo Luật dầu khi (sửa đổi) như tài liệu đính kèm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng,
Vũ Văn Cường 
File đính kèm:
Y-KIEN-GOP-Y-DU-THAO-LUAT-DAU-KHI-VU-VAN-CUONG-PTN-BAN-KTSX-PTSC_qczmaepb.pdf
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Nguyễn Hoàng Diệu
Email: dieunguyen@...
 Tại Điều 31: Thời hạn hợp đồng Dầu khí: Hợp đồng dầu khí có thể gia hạn không quá 5 năm, nên điều chỉnh 10 năm do gia hạn 5 năm không đủ để nhà thầu thực hiện đầu tư bổ sung và thu hồi chi phí.
 
Điều 40: Tiếp nhận mỏ, cụm mỏ: Tối thiểu 2 năm trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng dầu khí hoặc ngay sau khi nhận thông báo của nhà thầu tuyên bố chấm dứt hợp đồng dầu khí trước thời hạn, nếu thấy việc tiếp tục khai thác mỏ, cụm mỏ của hợp đồng dầu khí này đem lại lợi ích cho nhà nước. Đề nghị sửa hợp đồng thành “Lô” để chính xác hơn. 
 
Điều 55: Công tác kế toán, kiểm toán. Khoản 2 nên tách làm 2 loại chi phí đó là chí phí liên quan đến tiêu thụ sản phẩm khi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; và chi phí vật tư thiết bị dự phòng hợp lý nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục phù hợp với đặc thù hoạt động dầu khí được tính vào chi phí thu hồi của hợp đồng dầu khí. 
 
Tại điểm C, khoản 1, Điều 59: Tuyển dụng người lao động trên cơ sở ưu tiên tuyển dụng người lao động Việt Nam nên điều chỉnh thành “Tuyển dụng người lao động”. 
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Người gửi: Vo thi Hai Anh
Email: Vothihaianhhcm@...
 Nội dung Luật nên chú trọng các điều luật liên quan trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, trách nhiệm của các nhà đầu tư trong đóng góp chi phí để bên thứ 3 thu dọn mỏ khi nhà đầu tư rút hay từ bỏ mỏ, cũng như quy định cụ thể việc thu dọn mỏ.
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.